For bedrifter

/For bedrifter
For bedrifter2018-10-14T15:03:24+00:00

Våre samarbeidspartnere

Å omgås kunst er stimulerende, inspirerende og gir vakrere omgivelser

En tydelig trend i næringslivet de siste årene, har vært den økende bruken av kunst som et ledd i merkevarebygging og formidling av bedriftens verdier og visjoner. Ved å bygge opp en kunstsamling, får også bedriften anledning til å vise samfunnsansvar ved å støtte kunstnere og gallerier, og dermed delta aktivt i samfunnet.
Bedriften kan bruke kunsten bevisst og strategisk for å oppnå ulike mål, blant annet ved å inspirere medarbeidere og skape motivasjon på arbeidsplassen. Erfaring og forskning bekrefter at kunst på veggene bidrar til økt trivsel blant de ansatte fordi kunsten involverer, skaper stolthet, samhold og nysgjerrighet.
Bygger man en kunstsamling, vil investeringen kunne henge på arbeidsplassen og tilføre arbeidsmiljøet en ekstra dimensjon.
Norge har gunstige skatter og avgifter på kunstsalg og -kjøp, og alt ligger til rette for at det skal lønne seg! Med den rette kunsten blir det også tilført en reell og faktisk verdi.
Vi tilbyr gratis og uforpliktende bistand til kjøp av kunst og utsmykning av bedrifter. Sammen finner vi løsninger som egner seg best for bedriftens profil og budsjett. For små budsjetter kan vi finne frem til flere forslag til utsmykning fra profilerte eller nyutdannete kunstnere til gunstige priser.

Vi samarbeider med kunstrådgivere som har erfaring med innkjøp av kunst til bedrifter, kunstutsmykninger og bygging av kvalitetsbevisste kunstsamlinger.

Vi vil jobbe for at resultatet blir vellykket.
Vi tar på oss ansvaret for opphenging, plassering, levering og henting av kunsten.

Kilde: Formuesforvaltning AS, Grev Wedels Plass Auksjoner, Norske Billedkunstnere, Blomqvist Kunsthandel.

* Kjøp kunst med god kvalitet.
* Kjøp noe du liker.
* Bruk tid på å orientere deg
* Gå i gallerier
* Gå på kunståpninger, treff kunstnere.
* Kjøp en anerkjent kunstner.
* Forhold deg til seriøse aktører
* Kjøp kurante motiver og format
* Kjøp bilder som er i god stand
* Ha en langsiktig horisont

FORDELER:
* Kunst gir en dobbel glede. Man har glede av å ha det hjemme, samtidig som det kan stige i verdi.
* Gevinst ved salg er skattefri.
* Vanligvis inngår kunst i innboet ved formuesfastsettelsen, dvs. fribeløp på kr 1 million

ULEMPER:
* Kunst er en lite likvid investering.
* Kunst er en langsiktig investering. Man må ha en horisont på 5-10 år og i noen tilfeller en hel generasjon.
* Det er vanskelig å spå avkastningen